Sata tapaa olla, ihmetellä ja rakastaa

Kuluneen viikon aikana aina ministeritasolta alkaen on käyty sukupuolten tasa-arvoon liittyvää keskustelua. Tällä kertaa keskustelun alkuvoimana toimi Opetushallituksen julkaiseman ja peruskouluille suunnatun, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi rakennetun oppaan saama julkisuus. Keskustelun voimallisuus ja olennaisesta hyvin kauaksi huuhtoutuneet sivupolut kuvaavat hyvin sitä, kuinka sukupuoli on meille jotain äärettömän intiimiä, henkilökohtaista ja itsen käsityksiin syvään juurtunutta, mutta samanaikaisesti … Lue lisää…

KRIGOn ensimmäinen vuosi

Krigo ry:n virallinen rekisteröintipäivämäärä on 12.5.2015. Krigo ry on valtakunnallisesti toimiva poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kasvatusalan järjestö, jonka tarkoitus on pedagogisten käytäntöjen kehittäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Krigo ry kehittää pedagogisia käytäntöjä ja yhteisöllisiä prosesseja erityisesti inhimillisen kärsimyksen ja syrjäytymisen poistamiseksi sekä toivon ja muutoksen edistämiseksi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Krigo ry toimii kaikissa niissä … Lue lisää…

Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden?

Puheenvuoro kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä  seminaarissa “Kaikkien koulu! Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden?” Toisin tekemisen mahdollisuuksista opettajan työssä Seminaarin järjestivät AGORA, JustEd, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos ja WeAll-tutkimushanke Pyrin tässä puheenvuorossani biologian ja maantieteen aineenopettajana antamaan muutamia arkisia esimerkkejä siitä, mitä koulussa on mahdollista tehdä toisin, jotta huomioisimme sukupuolen ja seksuaalisuuden … Lue lisää…

Social justice and education: pedagogies and practices of hope and change

Speech held by Sami Seppilä and Tatu Tossavainen   Lecture and discussion with professor Peter McLaren 27.4.2016 at 17.00-19.30 Minervatori, Siltavuorenpenger 5, University of Helsinki WHAT IS KRIGO? We are an organization focused on developing pedagogical practices and societal influence. It all started in spring 2015 when we started writing a blog to raise debate about … Lue lisää…

Asiakkaalta oppimisesta

Kiitoksia ensinnäkin Sami Seppilälle, että saan kirjoittaa KRIGO:n blogiin. Olen valepedagogi, mutta työssäni psykologina ja psykoterapeuttina teemat joiden kanssa askarrellaan ovat pitkälti samoja kuin esimerkiksi näillä sivuilla esitellyissä periaatteissa: vastavuoroisuus, dialogisuus, vuorovaikutus, hyödyllinen kohtaaminen. Etukäteen tietämisen positiosta Psykologiaa ja erityisesti psykiatriaa on – pitkälti ansaitusti – kritisoitu paternalistisesta tyylistä, jolla ne määrittelevät mielen toimintaa ja … Lue lisää…

Koulu moninaisuuden ymmärtämisen, arvostamisen ja kohtaamisen paikkana

Perussuomalaisten nuorten #tyttö_poika -sukupuolikampanja paitsi ärsyttää, myös hämmentää. Miten on mahdollista, että kampanjassa mukana olevien ihmisten ymmärrys ihmisten sukupuolesta ja sukupuolen periytymisestä on niin hutera? Biologian opettajana myös säikähdän. Onko mahdollista, että kampanjan sanoma uppoaa myös nuoriin huolimatta siitä, että muun muassa perinnöllisyyttä opetetaan kouluissa (Opetushallitus 2004)? Oppiminen ei rajoitu kouluun, mutta koulu on yksi … Lue lisää…

Välitä luottamusta jokaisessa kohtaamisessa

Kohtaamattomuus on vakiintunut käytäntö yhteiskunnan ylläpitämistä kasvatusinstituutioista erilaisin auttamispalveluihimme. Tämän kohtaamattomuuden kulttuurin haastaminen onkin yksi KRIGO ry:n toiminnan ensisijaisista tehtävistä. Haastamisen näkisin parhaimmillaan muovautuvan laajemmaksi muutospyrkimykseksi, jossa ensin olennaista on niiden ulkoisten pakkojen ja sosiaalisten loukkujen näkyväksi tekeminen, joiden taakse ihminen ja ihmisyys katoavat näkymättömäksi. Kohtaaminen muutoksen avaimena rakentuu hyvän ihmiselämän keskeisistä elementeistä. Tällöin luottamus … Lue lisää…

Piiloon jäänyt – Ammattilaisten ihmisyyden merkitys ihmistyössä

Yksi merkittävin uhka ihmistyön vaikuttavuudelle, kohtaamisen laadulle, on ammattilaisten oman sisäisen maailman jääminen vaille tarvittavaa huomiota. Ammattilaisten ihmisyys vaikuttaa merkittävästi siihen, tulevatko ihmiset autetuksi. Kohtaaminen ei ole yksisuuntaista virtaa. Se on aina kahden ainutlaatuisen ihmisen erityinen yhteyden ja tilan kokonaisuus. Pyrkiessämme tunnustamaan ja hyväksymään toisen ihmisyyden, tulisi meidän toimia samoin suhteessa itseemme. Ihmisyyden monimutkaisuutta ja … Lue lisää…

Onko viisautta inhimillisyyden kustannuksella?

Yhteiskunnassa on inhimillisen kehityksen kannalta kulminoitumassa jotain hyvin olennaista. Hyvän elämän pyrkimyksille muotoutuvat inhimilliset olosuhteet syntyvät suureksi osaksi sen perusteella, millainen totuus ja siitä syntyvä unelma lähtökohdaksi valitaan. Julkisessa keskustelussa taistelevat nyt jokaisen omat totuudet. Loputonta monen vastakkaintaistelua, jossa valtaapitävät kykenevät lyömään vahvemmin läpi omansa. Inhimillisen kukoistuksen maailma voidaan kuitenkin luoda vain tilanteessa, jossa kaikki … Lue lisää…

Aidosta kohtaamisesta kasvuun ja muutokseen

Syrjäytyminen on käsite, joka on vakiinnuttanut aseman kielenkäytössämme. Syrjäytymistä kuvataan hyvinvoinnin vastakohtana, joka yksilön elämässä todentuu esim. näköalattomuutena ja vaihtoehtojen puutteena. Työssäni olen kohdannut satoja erilaisten sosiaalisten ongelmien kanssa painivia poikia ja nuoria miehiä, jotka on kuvattu syrjäytymisvaarassa oleviksi tai syrjäytyneiksi. Yhteinen teema, jonka näistä kohtaamisista olen voinut kuulla ja aistia on ollut tarve tulla … Lue lisää…