Inhimillisyyden vahvistaminen vihan ja välinpitämättömyyden ajassa

Monesta voi tuntua, että elämme vihan ja välinpitämättömyyden aikaa. Jos jokin on ajassamme kriisissä, tuntuu se olevan inhimillisyys ja yhteys ihmisten välillä. Vuonna 1968 teoksessaan pedagogio do oprimo Paolo Freire lausui seuraavasti:“Palauttaaksemme rakkauden, se voidaan tehdä ainoastaan hävittämällä ne sorron olosuhteet, jotka tekivät sen mahdottomaksi. Näin ollen, kaikkialla missä on sorrettuja, rakkaus on omistautumista heidän … Lue lisää…

Sata tapaa olla, ihmetellä ja rakastaa

Kuluneen viikon aikana aina ministeritasolta alkaen on käyty sukupuolten tasa-arvoon liittyvää keskustelua. Tällä kertaa keskustelun alkuvoimana toimi Opetushallituksen julkaiseman ja peruskouluille suunnatun, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi rakennetun oppaan saama julkisuus. Keskustelun voimallisuus ja olennaisesta hyvin kauaksi huuhtoutuneet sivupolut kuvaavat hyvin sitä, kuinka sukupuoli on meille jotain äärettömän intiimiä, henkilökohtaista ja itsen käsityksiin syvään juurtunutta, mutta samanaikaisesti … Lue lisää…

Piiloon jäänyt – Ammattilaisten ihmisyyden merkitys ihmistyössä

Yksi merkittävin uhka ihmistyön vaikuttavuudelle, kohtaamisen laadulle, on ammattilaisten oman sisäisen maailman jääminen vaille tarvittavaa huomiota. Ammattilaisten ihmisyys vaikuttaa merkittävästi siihen, tulevatko ihmiset autetuksi. Kohtaaminen ei ole yksisuuntaista virtaa. Se on aina kahden ainutlaatuisen ihmisen erityinen yhteyden ja tilan kokonaisuus. Pyrkiessämme tunnustamaan ja hyväksymään toisen ihmisyyden, tulisi meidän toimia samoin suhteessa itseemme. Ihmisyyden monimutkaisuutta ja … Lue lisää…

Onko viisautta inhimillisyyden kustannuksella?

Yhteiskunnassa on inhimillisen kehityksen kannalta kulminoitumassa jotain hyvin olennaista. Hyvän elämän pyrkimyksille muotoutuvat inhimilliset olosuhteet syntyvät suureksi osaksi sen perusteella, millainen totuus ja siitä syntyvä unelma lähtökohdaksi valitaan. Julkisessa keskustelussa taistelevat nyt jokaisen omat totuudet. Loputonta monen vastakkaintaistelua, jossa valtaapitävät kykenevät lyömään vahvemmin läpi omansa. Inhimillisen kukoistuksen maailma voidaan kuitenkin luoda vain tilanteessa, jossa kaikki … Lue lisää…

Kriittisen pedagogin koulureformi

Koulussa vietetty aika ajoittuu hyvin herkkään kasvun ja kehityksen vaiheeseen; voimakkaaseen ihmisyyteen ja inhimillisyyteen kasvamisen aikaan. Koulun merkitys hyvän elämän edistäjänä aliarvioidaan kuitenkin rajusti. On unohdettu, että opetustehtävän lisäksi koululla on myös kasvatus-, kulttuuri- ja tulevaisuustehtävä sekä yhteiskunnallinen tehtävä. Tarvitsemme uutta näkemystä ja käytäntöä siitä, miten koulun tehtävät käytännössä saadaan toteutumaan ja siitä, miten mahdollistetaan … Lue lisää…

Jotta kaikki loistavat kirkkaammin – paradigman muutos nyt!

Yhteiskunnallisia ja inhimillisiä haasteita ratkaistaessa päädytään usein lähestymään tiettyä ongelmaa erillisenä entiteettinä. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmat määritellään lähes poikkeuksetta yksilön sisäisiksi totuuksiksi. Samaa logiikkaa noudattavat valitettavasti myös useat ongelmien ratkaisuyritykset. Tämän vuoksi ihmisten auttamiseen tarkoitetut toimenpiteet muodostuvat liian helposti ulkoa- ja ylhäältäpäin rakentuviksi, yhteiskunnallisiksi tunnistamis-, määrittely- ja kontrollointijärjestelmiksi. Yhteiskunnan hyvin- ja pahoinvointitietoisuuden korkea taso? Tietoa universaaleista … Lue lisää…