Onko viisautta inhimillisyyden kustannuksella?

Yhteiskunnassa on inhimillisen kehityksen kannalta kulminoitumassa jotain hyvin olennaista. Hyvän elämän pyrkimyksille muotoutuvat inhimilliset olosuhteet syntyvät suureksi osaksi sen perusteella, millainen totuus ja siitä syntyvä unelma lähtökohdaksi valitaan. Julkisessa keskustelussa taistelevat nyt jokaisen omat totuudet. Loputonta monen vastakkaintaistelua, jossa valtaapitävät kykenevät lyömään vahvemmin läpi omansa. Inhimillisen kukoistuksen maailma voidaan kuitenkin luoda vain tilanteessa, jossa kaikki … Lue lisää…

Aidosta kohtaamisesta kasvuun ja muutokseen

Syrjäytyminen on käsite, joka on vakiinnuttanut aseman kielenkäytössämme. Syrjäytymistä kuvataan hyvinvoinnin vastakohtana, joka yksilön elämässä todentuu esim. näköalattomuutena ja vaihtoehtojen puutteena. Työssäni olen kohdannut satoja erilaisten sosiaalisten ongelmien kanssa painivia poikia ja nuoria miehiä, jotka on kuvattu syrjäytymisvaarassa oleviksi tai syrjäytyneiksi. Yhteinen teema, jonka näistä kohtaamisista olen voinut kuulla ja aistia on ollut tarve tulla … Lue lisää…