Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden?

Puheenvuoro kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä  seminaarissa “Kaikkien koulu! Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden?”

Toisin tekemisen mahdollisuuksista opettajan työssä

Seminaarin järjestivät AGORA, JustEd, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos ja WeAll-tutkimushanke

Pyrin tässä puheenvuorossani biologian ja maantieteen aineenopettajana antamaan muutamia arkisia esimerkkejä siitä, mitä koulussa on mahdollista tehdä toisin, jotta huomioisimme sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden. Olen koonnut seuraavat käytännön esimerkit ja ehdotukset yhdessä oppilaideni ja kollegoideni kanssa, kiitos heille kaikille tärkeästä yhteistyöstä. Lisäksi olen työssäni käyttänyt Setan, Transtukipisteen, Trasekin ja Normit nurin! -hankkeen materiaalia, kiitos kaikille arvokasta materiaalia tehneille.

”Opettajat se ongelma on ollut”, korosti yksi oppilaistani, kun keskustelimme tästä aiheesta. Olen kuitenkin toiveikas sen suhteen, että myös opettajat voivat muuttaa paitsi omaa opetustaan myös koko koulun toimintakulttuuria ja rakenteita sekä tätä kautta myös koko yhteiskuntaa.

Ehdotan, että kouluissa:

 • Lopetetaan oppilaiden kutsuminen tytöiksi ja pojiksi – itse puhuttelen oppilaitani nuoriksi tai nuorisoksi
 • Käytetään oppilaasta kyseenalaistamatta sitä nimeä, mitä hän itse haluaa
 • Muodostetaan oppitunneilla istumajärjestys ja ryhmät sekä alakouluissa myös jonot muun perusteella kuin sukupuolen perusteella – tässä voi käyttää apuna esim. sähköistä reissuvihkoa
 • Puretaan sukupuolen perusteella muodostetut opetusryhmät
 • Tehdään koulun vessoista yksittäisiä ja jätetään ne merkitsemättä tytöt ja pojat -kyltein, kuten meidän yläkoulussa ja lukiossa on jo tehty
 • Otetaan yhdenvertaisen, turvallisen ja sukupuolisensitiivisen toimintakulttuurin rakentaminen vakavasti
 • Aloitetaan kokonaisvaltainen, ihmisoikeuksiin perustuva, ikätason mukainen seksuaalikasvatus heti ensimmäisellä luokalla. ”Sitä pitäisi olla sopivasti, muttei liikaa, jottei asiasta tule vitsi”, korosti yksi oppilaistani
 • Tarkastellaan yhteiskunnan ylläpitämiä normeja eli oletuksia siitä, millaisia ihmiset ovat – ja puretaan normia kahdesta sukupuolesta ja heteroseksuaalisuudesta
 • Kunnioitetaan jokaisen oikeutta määritellä tai jättää määrittelemättä itse itsensä
 • Tehdään huolellisesti koulun oma opetussuunnitelma ja suunnitelma oppilaiden suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä – puhutaan, puututaan, muututaan on tämän suunnitelman tavoite meidän koulussamme
 • Puututaan tiukasti, mutta ratkaisukeskeisesti kiusaamiseen ja ristiriitoihin
 • Tarjotaan oppilaille oikea-aikaista terveydenhuoltoa ja tukea kouluterveyshuollon kautta
 • Tuodaan esiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus myös vanhempainilloissa, puolustetaan ihmisoikeuksia
 • Jos oppilaan hyvinvointi sitä vaatii, turvaudutaan lastensuojelun apuun

Myös yksittäisissä oppiaineissa on mahdollisuuksia tehdä toisin, esimerkiksi:

Maantieteessä

 • Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus ihmisoikeusnäkökulmasta (meillä jatkossa 7.lk ja lukion I kurssi)
 • Työtapojen valinta: kenenkään ihmisoikeudet eivät ole väittelyn aihe. Turvataan mahdollisuus olla tuomatta esiin omia kokemuksiaan
 • Moninaisuus näkyviin koulun seinilläkin, esim. sateenkaarilippu, kuten meidän biologian ja maantieteen solussa

Biologiassa

 • Evoluutio: ominaisuuksissa muuntelua (koska muuntelun avulla lajit sopeutuvat paremmin ympäristöönsä). Moninaisuus sukupuolessa ja seksuaalisuudessa täysin luonnollista
 • Todellisuus toista kuin oppikirjojen kaavakuvat ja kehityskaaret: rinnalla esimerkiksi Setan, Transtukipisteen, Trasekin ja Normit nurin! -hankkeen tuottamaa materiaalia
 • Käsitteiden käytön ongelmallisuus vs. laaja käsitteiden käyttö kahden sukupuolen normin ja heteronormin purkamisessa
 • Perinnöllisyystieteessä sukupuolen määräytymisen kohdalla puhun esimerkiksi naisista, miehistä, intersukupuolisista, transsukupuolisista ja muunsukupuolisista. Lisäksi biologisen sukupuolen rinnalla tuon esiin käsitteen sosiaalinen sukupuoli.
 • Seksuaalisuuden kohdalla puhun yhtä lailla homo-, bi- kuin heteroseksuaalisuudestakin
 • Lisääntymisbiologiassa muistutan perheen mahdollisuudesta kaikkien kohdalla
 • Sukupuolitauteja käsitellessä pyrin tarkastelemaan sukupuolitaudeilta suojautumista kaikkien näkökulmasta
 • esimerkit sopivat osin myös terveystiedon opetukseen
 • Matematiikan kollegaltani terveisiä, että hän rakentaa matematiikan laskuja normikriittisestä näkökulmasta, ja sateenkaariperheet ovat esimerkeissä aivan yhtä luonnollisia
 • Liikuntaa opettavilta kollegoiltani terveisiä, että pukuhuoneita on oppilaiden toiveista tarjottu useampia niin, että vaatteet on mahdollista vaihtaa yksin
 • Yläkoulun puolella pakolliset liikuntatunnit (toistaiseksi) järjestetään tyttö- ja poikaryhmissä, mutta näissä jaoissa on kuitenkin joustettu eri tilanteissa
 • Opinto-ohjaajalta terveisiä, että opinto-ohjauksessa pyritään aina sukupuolisensitiivisyyteen
 • Ja niin edelleen. Jokaisessa oppiaineessa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on mahdollista huomioida sekä suunnitellusti että tilanteissa, jotka koulupäivän aikana yllättäen tulevat eteen

Välitän kollegani opettajan identiteettiä koskevat terveiset. Nuorena kollegani itse toivoi, että edes opettaja omalla esimerkillään näyttäisi, että homoseksuaalisuudessa ei ole mitään hävettävää eikä peiteltävää. Tätä esimerkkiä ei kuitenkaan tullut. Kollegani on kuitenkin itse lopulta tehnyt toisin ja ollut avoin omasta sateenkaariperheestään, mistä on seurannut vain ja ainoastaan hyvää koulussamme, minkä vuoksi rohkaisemme kaikkia olemaan oma itsensä myös koulussa.

Oman kokemukseni mukaan erityisesti kaltaisteni “perusheteroiden” on tärkeä arvostavasti kuunnella kaikissa tilanteissa sateenkaarinuorten kokemuksia ja tarjota tukea heille, jos he sitä tarvitsevat. Kokemukseni mukaan yhdelläkin luotettavalla aikuisella on merkitystä, ja koulu voi myös olla se paikka, missä nuori voi olla oma itsensä. Ja kuten olen pyrkinyt tekemään, myös oppilaiden kokemusten pohjalta on tärkeä muuttaa paitsi omaa opetusta myös koko koulua, ja toki yhteiskuntaakin. Olen ylipäänsä pitämässä tätä puheenvuoroa, koska omien oppilaiden kautta olen herännyt siihen, miten tärkeä tämä aihe on.

Lopuksi haluan vielä toivottaa kaikkea hyvää erään 7-vuotiaan lapsen koulupolulle Oulun seudulle. Toivon sydämeni pohjasta, että kaikissa kouluissa me opettajat teemme kaikkemme, jotta jokainen lapsi saa turvallisesti kasvaa omaksi itsekseen.

 

Seminaarista:

http://blogs.helsinki.fi/agora-sje/

 

Materiaalia:

www.normit.fi

www.seta.fi

www.transtukipiste.fi

www.trasek.fi