KRIGOn ensimmäinen vuosi

Krigo ry:n virallinen rekisteröintipäivämäärä on 12.5.2015. Krigo ry on valtakunnallisesti toimiva poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kasvatusalan järjestö, jonka tarkoitus on pedagogisten käytäntöjen kehittäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Krigo ry kehittää pedagogisia käytäntöjä ja yhteisöllisiä prosesseja erityisesti inhimillisen kärsimyksen ja syrjäytymisen poistamiseksi sekä toivon ja muutoksen edistämiseksi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla.

Krigo ry toimii kaikissa niissä ympäristöissä, joissa tarve pedagogisten käytäntöjen kehittämiselle havaitaan. Toimintaympäristöjä ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, peruskoulu, toinen aste, korkeakoulut, sosiaalipalvelut, järjestöt, yritykset ja asumisyhteisöt.

Toimimalla ihmisten parissa heidän luonnollisissa ympäristöissä pyritään mahdollistamaan ihmisten ja yhteisöjen voimaantuminen ja valtautuminen, sitä kautta aito muutos inhimillisempään, ihmisarvoiseen elämään.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Krigo ry toimii myös yhteistyössä käytännön, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan sekä politiikan tasoilla.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • toteuttaa toimintaympäristöissään prosesseja ja hankkeita, jotka perustuvat dialogisuudelle, valtautumiselle, vapautumiselle, kriittisyydelle ja yhteistoiminnallisuudelle
  • kirjoittaa, kouluttaa ja järjestää seminaareja
  • edistää kriittisen pedagogiikan tunnettavuuden lisäämistä ja käytäntöjen kehittämistä

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12.5.2015.

Lisäksi pidettiin kuusi hallituksen kokousta.

Muita kokoontumisia (suunnittelu- ja reflektointitapaamiset) pidettiin yhteensä viisi.

Toimintakauden tavoitteena oli toteuttaa hallituksen kokouksia kuukausittain. Kokouksia kuitenkin toteutettiin aiottu vähemmän, koska havaittiin, että harvempi kokoontuminen suhteessa ensimmäisen toimintakauden laajuuteen oli tarkoituksenmukaisempi.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli neljä jäsentä. Jäsenmäärä lisääntyi yhdellä toimintakauden aikana.

TALOUS

Ensimmäisellä toimintakaudella yhdistyksellä ei ollut liikevaihtoa.

TOIMINTA

Julkaisutoiminta – Krigo ry:n blogi

Toimintakauden yksi tärkeimpiä toimintamuotoja oli Krigo ry:n blogin julkaiseminen yhdistyksen omilla verkkosivuilla. Blogitekstejä tuotettiin toimintakauden aikana yhteensä yksitoista, joista yksi julkaisu oli vierailevan kirjoittajan erikoispsykologi, psykoterapeutti Teemu Ollikaisen kirjoittama.

Koulutukset & puheenvuorot

Krigo ry:n toteutti koulutuksia ja puheenvuoroja yhteensä kahdeksan.

6.10.2015

Pojat, syrjäytyminen ja kohtaamisen mahdollisuus, Sami Seppilä

Lapin nuorisotyön päivät, Tornio

http://www.lanuti.fi/loader.aspx?id=060dcbaa-0641-4741-8e2f-e89af4218c3c

6.10.2015

Haastattelu: Pojat, syrjäytyminen ja kohtaamisen mahdollisuus, Sami Seppilä

Yle Radio Perämeri

13.12.2015

Kriittistä puhetta koulutuksesta, Tatu Tossavainen. ROR – kansankeittiö

Kupoli, Helsinki

28.-29.1.2016

Loista kirkkaammin, Tatu Tossavainen

Seikkailukasvatuspäivät 2016, Hyvärilän Nuorisokeskus

3.2.2016

Inhimillisyys auttamistyössä, Sami Seppilä ja Tatu Tossavainen

SOKRA kehittämispäivä, THL, Helsinki

5.4.2016

Myötätunto, Tatu Tossavainen

Ilmiöviikko, Vesalan Yläaste, Helsinki

5.4.2016

Critical pedagogues – Identifying challenges in youth work approach, Tatu Tossavainen

Certificate in European Youth Mobility Project Management program/Study visit, Tampere

18.4.2016

Kriittisen pedagogin ABC, Sami Seppilä, Tatu Tossavainen, Elina Särkelä ja Ville Särkelä

Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto, Helsinki

27.4.2016

Kommenttipuheenvuoro, Sami Seppilä ja Tatu Tossavainen

Peter McLaren: Social justice & education: Pedagogies and practices of hope and change. Helsingin Yliopisto, Helsinki

17.5.2016

Puheenvuoro, Elina Särkelä

Kaikkien Koulu? – Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden

Helsingin Yliopisto, Helsinki

Osallistumiset

Krigo ry:n Sami Seppilä edusti yhdistystä Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvo-ohjelman valmistelutyöryhmässä 8.9.2015.

TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ

Ulkoinen tiedottaminen ja viestintä

Krigo ry perusti toimintakauden aikana omat verkko- ja facebooksivut sekä twitter-tilin. Lisäksi Krigo ry:lle tuotettiin oma logo.

Krigo ry:lle hankittiin roll-up ja yhdistyksen t-paitoja viestintä ja markkinointi tarkoituksiin.

 

LOPUKSI

Krigo ry:n toimintakautta 12.5.2015-30.5.2016 kuvaa erityisesti aktiviinen kehittämistyö, tunnettuuden edistäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Krigo ry perustaa toimintansa dialogisuuden, kriittisyyden, toiminnan ja emansipaation arvojen praksikseen lahjomattomalla ja vallankumouksellisella tavalla.