#Blogiipukkaa #KRIGOry

KRIGO ry on kasvatusalan ammattilaisten perustama yhdistys, joka on syntynyt tahdosta toimia ihmisten ja yhteisöjen hyväksi sekä suurista tavoitteista ja unelmista. Nyt ensimmäiset askeleemme ovat realisoituneet sekä saaneet Patentti- ja rekisterihallituksen virallisen leiman. On siis aika viedä KRIGO ry puheista ja ideoista maailmaan, jossa teoria ja käytäntö lyövät kättä, praksikseen.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on toimia aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana, ajatuksistamme kiinnostuneiden toimijoiden innostajana ja potentiaalisten innovaatioiden kehittäjinä. Tämä tapahtuu kirjoittaen, ihmisiä kohdaten ja verkostoituen sekä omia ajatuksiamme edelleen haastaen ja kehittäen.

Toimintamme ytimesssä ovat kasvatusalan käytännöt ja toimijuus. Tämän blogin avulla haluamme reflektoida ja käydä dialogia ajatuksistamme, havainnoistamme ja oivalluksistamme. Blogin tarkoituksena on myös tuoda esiin havaitsemiamme epäkohtia ja esittää vaihtoehtoja kasvatusalan käytännöistä, yhteisöllisistä prosesseista ja yhteiskunnasta.

Haluamme myös haastaa teitä hyvät lukijat ja kutsua teidät kaikki yhteiseen dialogiin siitä, mitä ja miten todella kannattaisi toimia inhimillisyyden ja hyvän elämän puolesta niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasolla. Olemme yhtälailla oppimassa kuin opettamassa, ihmettelijöinä kuin ihmetystä herättämässä. Keskustelu alkakoon.

 
Krigo ry:n blogia pyritään päivittämään tasaisin välein. Olemme aktiivisia myös Twitterissä @kriit_pedagogit