KRIGO ry

KRIGO ry on valtakunnallisesti toimiva poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kasvatusalan järjestö, jonka tarkoitus on pedagogisten käytäntöjen kehittäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

KRIGO ry kehittää pedagogisia käytäntöjä ja yhteisöllisiä prosesseja erityisesti inhimillisen kärsimyksen ja syrjäytymisen poistamiseksi sekä toivon ja muutoksen edistämiseksi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla.

KRIGO ry toimii kaikissa niissä ympäristöissä, joissa tarve pedagogisten käytäntöjen kehittämiselle havaitaan. Toimintaympäristöjä ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, peruskoulu, toinen aste, korkeakoulut, sosiaalipalvelut, järjestöt, yritykset ja asumisyhteisöt.

Toimimalla ihmisten parissa heidän luonnollisissa ympäristöissä pyritään mahdollistamaan ihmisten ja yhteisöjen voimaantuminen ja valtautuminen, sitä kautta aito muutos inhimillisempään, ihmisarvoiseen elämään.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi KRIGO ry toimii myös yhteistyössä käytännön, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan sekä politiikan tasoilla.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • toteuttaa toimintaympäristöissään prosesseja ja hankkeita, jotka perustuvat dialogisuudelle, valtautumiselle, vapautumiselle, kriittisyydelle ja yhteistoiminnallisuudelle
  • kirjoittaa, kouluttaa ja järjestää seminaareja
  • edistää kriittisen pedagogiikan tunnettavuuden lisäämistä ja käytäntöjen kehittämistä

 

Yhteystiedot
kriittisetpedagogit(at)kriittisetpedagogit.fi