Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden?

Puheenvuoro kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä  seminaarissa “Kaikkien koulu! Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden?” Toisin tekemisen mahdollisuuksista opettajan työssä Seminaarin järjestivät AGORA, JustEd, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos ja WeAll-tutkimushanke Pyrin tässä puheenvuorossani biologian ja maantieteen aineenopettajana antamaan muutamia arkisia esimerkkejä siitä, mitä koulussa on mahdollista tehdä toisin, jotta huomioisimme sukupuolen ja seksuaalisuuden … Lue lisää…